Nyheter

Ny dom från EU ger arter ett starkare skydd i Sverige

Förra veckan kom en ny dom från EU-domstolen gällande hur Artskyddsförordningen ska tolkas. Bakgrunden är att miljöorganisationer överklagat en avverkningsanmälan av ett skogsområde i Västsverige till mark- och miljödomstolen. Överklagan gällde att det i den avverkningsanmälda skogen förekommer arter skyddade enligt Artskyddsförordningen som kommer att ta skada av att skogen avverkas.  Artskyddsförordningen omfattar en rad […]

Flodpärlmusslor och ny sida om vattenmiljö

Flodpärlmusslan är en sötvattensart som förekommer i rinnande vatten. För sin reproduktion är den beroende av sin värdfisk öringen (eller i vissa fall andra laxfiskarter). En flodpärlmussla kan producera miljontals mussellarver som den släpper ut i vattenmassan varav endast ett fåtal lyckas sätta sig fast på en örings gälar. Där lever larverna som relativt harmlösa parasiter tills de släpper taget för att börja sina liv som bottenlevande filtrerare.  […]

Örnsäsongen är här!

Den här veckan har vi påbörjat säsongens örninventeringar. Det är vid denna tid de börjar bilda par inför häckning och kan observeras spelflyga (luftakrobatik i par). Som vi berättat i tidigare inlägg kan höga objekt som vindkraftverk, höga master och ledningar utgöra en kollisionsrisk för stora fåglar. Kungsörn och havsörn är skyddade enligt artskyddsförordningen och […]

Beställ fältinventeringar inför 2021 nu!

God fortsättning! Nu är alla på Jakobi igång igen efter julledigheten. Vi vill passa på att påminna om att beställa fältinventeringar inför 2021. Under vårmånaderna brukar det fylla på snabbt med uppdrag inför fältsäsongen, så fundera på vilka inventeringar ert projekt kräver för att säkerställa att det blir gjort i tid. Dessutom kan många artspecifika […]

2020 med Jakobi Sustainability AB

Det har varit ett annorlunda år för de flesta. För många företag har det varit ett tufft år och vi är därför glada att vi har haft en bra beläggning och kunnat utöka vårat team! Vilhelm Moran är vår nya vattenekolog som arbetat intensivt med biotopkartering av vattendrag under sommar och höst. Sarah Loukkola har […]

Stenmurar – En bildserie

De allra flesta stenmurarna i dagens odlingslandskap är anlagda under 1800-talets andra hälft. Då rensades många åkrar från stenar och odlingsrösen som sedan gav lättillgängligt byggnadsmaterial för att markera gränser och hålla ute kreatur från grödor. Stenmurar har ofta höga naturvärden och är en viktig funktion i ekosystemet genom den variation de skapar i jordbrukslandskapet. […]

Mossa eller lav?

Så här i adventstid är det många som tagit fram sina ljusstakar. I affärerna säljs ”mossa” av olika slag för att ha i ljusstakarna. Ibland är det mossa men många gånger är det lavar som säljs. Laven, till skillnad från mossan som är en växt, tillhör svampriket och har skapat symbios med grönalger och cyanobakterier. […]

Vi kan ledningssystem!

Vi har uppdaterat de tjänster vi erbjuder med ytterligare kompetenser. Sarah Loukkola som började hos oss i början av hösten ansvarar för att utveckla vårt ledningssystem på Jakobi och har lång erfarenhet från företag hon tidigare varit anställd hos. Ett systematiskt arbetssätt kan leda till både ökad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöprestanda, och till ökad lönsamhet. […]

Digital strategidag

Vi har haft en digital strategidag på Jakobi! Vi har pratat om vår vision, våra mål och vår verksamhet. Ett viktigt arbete för att vi ska utvecklas som företag både i branschen men också internt för att bli ännu mer effektiva och upprätthålla en rolig och bra arbetsmiljö. Normalt brukar vi träffas och ha lite […]

Berguven – stor men sårbar

Berguven. Vår största uggla. Över en halvmeter hög och karakteriseras av sina orangeröda ögon och långa örontofsar. Berguven häckar framförallt i sydvända bergbranter, minst 20 meter över marken. Det har även blivit allt vanligare att berguvar häckar i bergtäkter och ibland även bland industriområdenas höga byggnader. Förra hösten dök det upp flera berguvar i Göteborgs […]

Rulla till toppen