Tjänster & referenser

Inom Jakobi har vi en bred och gedigen kunskap inom naturmiljö och en rad teknikområden. Läs mer om våra kompetensområden här!

Tillstånd & MKB

Barriäreffekter & viltpassager

Upprättande av ansökningar

Environmental due diligence (EDD)

Naturmiljö

Grön urban miljö

Ekosystemtjänster

Rekreation & friuftsliv

Ledningssystem

Handböcker & faktablad

Rulla till toppen