Tjänster & referenser

Inom Jakobi har vi en bred och gedigen kunskap inom naturmiljö och en rad teknikområden. Läs mer om våra kompetensområden här!

Tillstånd & MKB

Naturmiljö

Vattenmiljö

Ekosystemtjänster

GIS & kartprodukion

Grön urban miljö

Rekreation & friuftsliv

Environmental due diligence (EDD)

Barriäreffekter & viltpassager

Upprättande av ansökningar

Handböcker & faktablad

Rulla till toppen