Jakobi – Natur & teknik

Jakobi är specialister inom naturvård och miljösäkring av samhällsbyggnadsprojekt. Vi gör naturvärdesinventeringar, fördjupade artinventeringar, MKB, ekosystemutredningar, klimatkalkyler, tillståndsprövningar samt utredningar om rekreation och friluftsliv. Vi vägleder våra kunder igenom planerings- och tillståndsprocesser och hittar smidiga lösningar.

Gå till toppen