Jakobi – Din naturliga miljökonsult

Naturvård med rätt kompetens

Din naturliga miljökonsult

Jakobi Sustainability AB är specialister inom naturvård och miljösäkring av samhällsbyggnadsprojekt. Vi gör alla typer av naturvärdesinventeringar, fördjupade artinventeringar, MKB, ekosystemutredningar, klimatkalkyler, tillståndsprövningar samt utredningar om rekreation och friluftsliv. Vi vägleder våra kunder igenom planerings- och tillståndsprocesser och hittar smidiga lösningar.

Skog vandring
Rulla till toppen