Rekreation och friluftsliv

Jakobi utför utredningar av värden för rekreation och friluftsvärden, dels inom ramen för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar inför en detaljplan eller exploateringsprojekt, dels separata utredningar, till exempel i samband med ekosystemtjänstutredningar, där ekonomisk och samhällelig nytta sätts i fokus.

Teknikansvarig: Mathias Molau, tel. 0760245094, mejl: mathias.molau@jakobiab.se

Här är ett urval av referensuppdrag som vi har utfört inom detta område:

  • Rekreations- och friluftslivsutredning i planområdet Sanatorieskogen inför upprättande av detaljplan för Ulricehamns kommun, 2019.
  • Väldigt många MKB.
Gå till toppen