Rekreation och friluftsliv

Friluftsliv

Jakobi utför utredningar av värden för rekreation och friluftsvärden, dels inom ramen för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar inför en detaljplan eller exploateringsprojekt, dels separata utredningar, till exempel i samband med ekosystemtjänstutredningar, där ekonomisk och samhällelig nytta sätts i fokus.

Kontaktperson:
Magnus Lundström / 070-309 79 86 / magnus.lundstrom@jakobiab.se

 

Här är ett urval av referensuppdrag som vi har utfört inom detta område:

  • Rekreations- och friluftslivsutredning i planområdet Sanatorieskogen inför upprättande av detaljplan för Ulricehamns kommun, 2019.

  • Ett stort antal MKB.

 
Rulla till toppen