Rennäringsanalys

I norra Sverige bedrivs renskötsel sida vid sida med samhällets olika verksamheter. Samtidigt utvecklas regionerna i norr genom flera pågående infrastrukturprojekt och en växande vind-, gruv- och skogsnäring. Många av aktörerna gör anspråk på samma marker som renskötseln är beroende av, vilket gör det svårare att få överblick och planera för framtiden. Dessutom är det inte bara markanvändningen utan även andra faktorer som påverkar möjligheterna att bedriva renskötsel. Däribland klimatförändringar och rovdjurstryck, men även sociala perspektiv och ekonomi.

Fördjupade rennäringsutredningar ger värdefull och djupgående information om hur en exploatering påverkar möjligheten till en långsiktigt hållbar och bärkraftig renskötsel, med fokus på sociala, ekologiska och ekonomiska faktorer. I det arbetet är det viktigt att förstå den helhetssyn som präglar samernas värderingar.

Jakobi utför rennäringsutredningar och erbjuder expertkunskaper inom rennäring. Vi har erfarenhet och djup kunskap inom renar, renskötsel och samisk kultur. Vi är skickliga på kommunikation mellan samebyarna och samhällsbyggare.

Kontakta Helen Larsson för offert eller mer information:  
helen.larsson@jakobiab.se, tel 072-5462009

Vi ser fram emot att höra från dig

Rulla till toppen