GIS & kartproduktion

Kartor

Vi producerar våra kartor själva och kan leverera vår insamlade data och analysdata i olika format samt i önskat referenssystem. 

Självklart gör vi även kartor utefter kunders önskemål.

Vi arbetar främst i ArcGIS Pro men kan även hantera andra programvaror som QGIS.  

Sedan våren 2020 håller vi grundkurs i GIS (geografiska informationssystem) på Högskolan i Halmstad. 

Kontaktperson: Helen Sundberg, tel. 070-783 30 86, mejl: helen.sundberg@jakobiab.se

Exempel på hur våra kartor kan se ut

Karta över olika markanvändning och biotoper som används vid utredning av ekosystemtjänster. Ofta i samband med detaljplanearbete.

Exempel på hur en karta kan se ut efter utförd naturvärdesinventering enligt standard.

Rulla till toppen