Upprättande av ansökningar

träd och vatten

LONA

Vi hjälper dig när du vill skriva ansökan till den Lokala Naturvårdssatsningen (LONA). Detta är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) utgör den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård.

Kommuner kan få LONA-bidrag om upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader. Jakobi har lång erfarenhet av att skriva ansökningar till LONA.

Life

Vi hjälper dig också att skriva ansökan till LIFE-projektet, där företag, kommuner, länsstyrelser och organisationer kan hitta finansiering till större projekt inom miljö, klimat och natur. Jakobi har lång erfarenhet av att skriva ansökningar till LIFE.

Teknikansvarig: Magnus Lundström, 070-309 79 86, magnus.lundstrom@jakobiab.se

Förslag till åtgärder i ett Natura 2000-område inför LONA-ansökan.

Ett urval av referensuppdrag vi har utfört inom detta område:

  • Upprättande av 2 st ansökningar för LONA-bidrag avseende skötsel av naturreservat. Kungälvs kommun. 2017.
  • Upprättande av Life-ansökan för nätverket IENE. 2013.
Rulla till toppen