Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster ger en bild av de värden som finns knutna till naturliga miljöer i ett område. Värden som kan finnas i ett område innefattar både monetära värden och indirekta värden, som till exempel hälsofrämjande effekter från bostadsnära skog. Att förstå hur ekosystemtjänster påverkar människor är ett betydelsefullt underlag för beslut om investeringsåtgärder och hållbar utveckling. Jakobi har lång erfarenhet av analys och bedömning av ekosystemtjänster.

Kontaktperson: Magnus Lundström, tel. 070-309 79 86, mejl: magnus.lundstrom@jakobiab.se

Här är ett urval av referensuppdrag som vi har utfört inom detta område:

 • Ekosystemtjänstutredning
  i Ulricehamns kommun, i planområdet Sanatorieskogen. Utfört 2019-2020.
 • Ekosystemtjänstutredning
  i Ulricehamns kommun, i planområdet Snipe. Utfört 2019.
 • Ekosystemtjänstutredning
  i Ulricehamns kommun, i planområdet Rönnåsen. Utfört 2018.
 • Ekosystemtjänstutredning
  i Ulricehamns kommun, i planområdet Hester-Ryttershov. Utfört 2018.
 • Ekosystemtjänstutredning
  i Ulricehamns kommun, i planområdet Stockrosen. Utfört 2018.
Rulla till toppen