Grön urban miljö

Att ha naturen nära inpå knuten har blivit allt populärare i takt med att städer förtätas. Flera studier på senare år visar att vistelse i naturen har positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. Människor som rör sig i naturen lär sig också att uppskatta och vårda den.

För att vi ska må bra måste också naturen må bra och fungera. Vi kan erbjuda rådgivning och upprätta planer för hur naturen bäst kan integreras i en boendemiljö. Vi kan identifiera de ekologiska värdena i naturmiljön och presentera anpassad skötsel och utformning så att dessa bibehålls eller rentav gynnas av rekreation i området.

Bihotell har blivit mycket populärt men det finns fler sätt att gynna småkryp. En välmående insektsfauna bidrar bland annat till pollinering som ger frukt, bär och grödor. En mångfald av insekter skapar också motståndskraft mot ohyra. Insekter är också föda för andra djur, bland annat fåglar som bidrar till en trivsam utemiljö.

Fler exempel på vad en god ekologisk anpassning kan medföra:

  • Värdeökning på bostäderna
  • Ökat välbefinnande och förbättrad hälsa
  • Ökad kontakt med naturen som kan leda till en ökad miljömedvetenhet
  • Jämnar ut temperaturen lokalt genom att vegetationen ger skugga och binder fukt samt minskar utsattheten för väder och vind
  • Renare luft
  • Lägre bullernivåer
  • Rening och bindande av vatten i marken

Teknikansvarig:
Magnus Lundström
070-309 79 86 / magnus.lundstrom@jakobiab.se

Rulla till toppen