Nyheter

Biotopkarteing

När solen skiner från en klarblå himmel och en lätt bris håller myggen borta är det riktigt kul att inventera vattendrag. Här gör vi biotopkarteing och naturvärdesinventering på samma gång, och funderar samtidigt på om naturvärden nedströms planerad verksamhet riskerar att påverkas under anläggningsfasen och driftsfasen och vilka försiktighetsåtgärder som kommer att behövas.

Vi söker nu en Teamledare samt tillståndsutredare alt biolog på Jakobi Sustainability AB till vårt kontor i Luleå

Om jobbet Vi söker nu en teamledare som vill fortsätta utveckla våra konsultkontor i Luleå och Umeå och som samtidigt jobbar i våra uppdrag. Vi tror att du antingen är tillståndsutredare (t ex mkb för exploateringsprojekt) med en bakgrund som civilingenjör, biolog eller miljövetare, eller att du har en bakgrund som biolog eller ekolog med […]

Vattenverksamhet

När det ska byggas och grävas i vattendrag är det viktigt att dokumentera de biologiska värdena i vattendraget och i närområdet för att undvika att djur- och växtliv skadas i onödan, och föreslå försiktighetsåtgärder för att minska negativ påverkan vid anläggandet. Nu när snön försvunnit är Jakobi i fält och dokumenterar vattendrag vilket används för […]

Flodpärlmusslan

Flodpärlmusslan är välkamouflerad bland block och sten, en doldis som kan bli upp mot 280 år gammal! Den behöver rena klara vatten utan vandringshinder i närheten av lekområden för öring och lax, och är indikatorart för friska vattendrag. Vid de flesta projekt som påverkar miljön i vattendrag måste riktade inventeringar göras för att säkerställa att […]

Miljöbedömningar

Arbetet med den nationella planen för omprövning av vattenkraft är i full gång! Jakobi deltar i processen med att utarbeta miljöbedömningar för mindre kraftverk, så att fisken ska kunna vandra upp och ner längs vattendragen.

Rulla till toppen