Nyheter

Bilder från senaste fältbesöket i Norrbotten

Jakobi har tillsammans med Onsala Biokonsult åter varit i Norrbotten för fältuppdrag. Denna gång har vi bland annat eftersökt grön flodtrollslända (Ophiogomphus cecilia) och större barkplattbagge (Pytho kolwensis). Samtliga bilder av Magnus Lundström. Vi passade också på att besöka Vasikkavuoma, Europas största slåttermyr på drygt 200 hektar! Under några veckor nu på sensommaren slås den […]

Byggplatsuppföljare Miljö sökes!

Nu finns en ledig heltidstjänst som byggplatsuppföljare (BPU) på Jakobi. Tjänsten innebär främst arbete med övergripande miljöstöd i anläggningsprojekt som BPU Miljö eller Miljöspecialist i planeringsskedet. I nuläget främst inom uppdrag mot Trafikverket där vi har ramavtal. Det innebär att du ansvarar för att uppsatta mål hålls och att projektet överlämnas till beställaren enligt kontrakt. […]

Välkommen Vilhelm!

Vi har i juni anställt ännu en biolog med inriktning på vattenekologi och välkomnar Vilhelm Moran till vårt team! Vilhelm har en mastersexamen i naturvårdsbiologi där han fördjupat sig i marin och limnisk biologi. Han har bred kunskap om ekologi och samspel i akvatiska miljöer. Med ett stort intresse för surfing, dykning och fiske tillbringar […]

Projektassistent sökes!

Vår verksamhet växer och vi är i behov av en effektiv och noggrann projektassistent. För att avlasta projektledare/uppdragsledare söker vi dig som vill assistera och bistå med uppgifter både högt och lågt och arbeta med både manuella och digitala processer.  Exempel på arbetsuppgifter är att bistå i projektadministration, enklare redovisning och budgetarbete, personaladministration samt stöd […]

Täktverksamhet + biologisk mångfald = sant?

Vi publicerar nu en annons tillsammans med Onsala Biokonsult i branschtidningen för bergmaterialindustri – Stenkoll. Bergtäkter kan innebära stora ingrepp i miljön men kan också skapa viktiga livsmiljöer för fåglar, insekter, kräldjur och växter. Täktverksamhet kan alltså gå hand i hand med biologisk mångfald om det finns en medvetenhet, kunskap och engagemang. Vi och vår […]

Jakobi rekryterar miljöspecialist!

Nu söker vi miljöspecialist till vårt kompetenta team! Vi söker dig med examen som civilingenjör, biolog eller miljövetare och har arbetat minst tre år som MKB-utredare inom exploateringsprojekt. Du kommer i första hand att skriva miljökonsekvensbeskrivningar för exploateringsprojekt, såsom väg och järnväg, kommunal planering, elkraft och vindkraft. Även andra utredningsuppdrag inom miljö kommer att vara […]

Grönare resor framöver

Som miljökonsultföretag är det viktigt för oss att vi kontinuerligt arbetar med att följa upp och minska vårt klimatavtryck. Tidigare har vi hyrt bilar efter behov när vi behövt komma ut för att inventera eller göra olika plats- eller kundbesök men från och med nu leasar vi en laddhybrid! Den kör ca 5 mil på […]

Välkommen Jörgen!

Vi har nu välkomnat Jörgen Fransson till oss på Jakobi! Han har efter ett långt yrkesliv i bageribranschen sadlat om och utbildat sig till biolog. Nu genomför han sin praktik hos oss som en sista del i utbildningen och kommer fortsätta som anställd under sommaren. Jörgen har ett stort intresse för fiske och har de […]

På örnspaning i Norrbotten

Under vecka 11 har Liza och Magnus från Jakobi inventerat kungsörn i Norrbotten. Nu i mars börjar de spelflyga och ser man ett par som flyger tillsammans så finns sannolikt ett revir i närheten. Inventeringen kommer att följas upp med besök under häckningstiden för att upptäcka individer som flyger fram och tillbaka till boet för […]

Bli en av oss!

Jakobi Sustainability AB vill utöka vår kompetens inom sötvatten! Vi söker dig med utbildning i limnologi eller motsvarande med inriktning mot sötvattensekologi och vattenfrågor. Du kommer att ha rollen som uppdragsledare, vara ansvarig för kontakter med kunder och skriva offerter. I dina arbetsuppgifter ingår även att utföra biotopkartering av vattendrag, kontrollprogram för vatten vid exploateringsprojekt […]

Rulla till toppen