Författare: Jakobi

Vattenverksamhet

När det ska byggas och grävas i vattendrag är det viktigt att dokumentera de biologiska värdena i vattendraget och i närområdet för att undvika att djur- och växtliv skadas i onödan, och föreslå försiktighetsåtgärder för att minska negativ påverkan vid anläggandet. Nu när snön försvunnit är Jakobi i fält och dokumenterar vattendrag vilket används för […]

Flodpärlmusslan

Flodpärlmusslan är välkamouflerad bland block och sten, en doldis som kan bli upp mot 280 år gammal! Den behöver rena klara vatten utan vandringshinder i närheten av lekområden för öring och lax, och är indikatorart för friska vattendrag. Vid de flesta projekt som påverkar miljön i vattendrag måste riktade inventeringar göras för att säkerställa att […]

Miljöbedömningar

Arbetet med den nationella planen för omprövning av vattenkraft är i full gång! Jakobi deltar i processen med att utarbeta miljöbedömningar för mindre kraftverk, så att fisken ska kunna vandra upp och ner längs vattendragen.

Fältsäsongen drar igång.

Snart knackar våren på dörren. Då vaknar groddjuren upp ur sin vinterdvala för att leka. Så nu drar fältsäsongen igång för våra groddjursinventerare. Inventeringar av groddjurshabitat och groddjur har blivit en viktig del av artskyddsutredningar. Och måste göras när det är vår i luften.

Rulla till toppen