Författare: multimedium48

Ny logga!

Jakobi Sustainability AB är ett företag i ständig rörelse och med nya satsningar kommer nu ett nytt utseende! Vi har tillsammans med Multimedium i Göteborg förnyat vår logga med en ny slogan ”Natur och Teknik”. Namnet sammanfattar tydligt vad Jakobi Sustainability AB är och vad vi arbetar med. Vi har i sommar också lanserat denna […]

Ny medarbetare!

Vi välkomnar vår nya medarbetare Liza Andersson! Liza kommer att arbeta med naturvärdesinventering enligt SIS standard samt utformning av groddjurspassager, underlag till tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar för byggprojekt. Liza har god kännedom om kärlväxter och kryptogamer.

Gå till toppen