Månad: maj 2020

Jakobi rekryterar miljöspecialist!

Nu söker vi miljöspecialist till vårt kompetenta team! Vi söker dig med examen som civilingenjör, biolog eller miljövetare och har arbetat minst tre år som MKB-utredare inom exploateringsprojekt. Du kommer i första hand att skriva miljökonsekvensbeskrivningar för exploateringsprojekt, såsom väg och järnväg, kommunal planering, elkraft och vindkraft. Även andra utredningsuppdrag inom miljö kommer att vara […]

Rulla till toppen