Månad: september 2020

Fältdag i Båstad

Jakobi har varit på fältbesök i en bergtäkt som inte längre är aktiv men där massor deponeras. Som guide har vi haft vår samarbetspartner Morgan från Onsala Biokonsult. Vi har diskuterat vilka arter som trivs i dessa miljöer och vad som kan göras för att gynna dem på längre sikt. Blomrika ruderatmarker gynnar insekter och […]

Välkommen Marlin!

Vi har i september även anställt en projektassistent till Jakobi och välkomnar Marlin Rasouki! Marlin kommer utöver att stötta oss i våra projekt att sköta det mesta av vår administration inklusive redovisning och löner med mera. Hon är numera även företagets skyddsombud. Marlin är utbildad administratör och har lång erfarenhet inom administration inom bland annat […]

Välkommen Sarah!

Vi har nu i september anställt en miljökonsult som kommer att arbeta med MKB och tillståndsfrågor, vi välkomnar Sarah Loukkola till vårt team! Sarah har en masterexamen i miljövetenskap och har tidigare arbetat på AFRY med MKB för infrastrukturprojekt samt med ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. På Jakobi Sustainability AB kommer Sarah att arbeta […]

Biotopkartering i Norrbotten

Senaste resan upp till Norrbotten bestod av biotopkartering av många fina vattendrag. Bland annat besöktes Råneälven och vattendrag inom Luleälvens avrinningsområde.  Råneälven och många av dess biflöden är skyddade inom Natura 2000, ett europeiskt nätverk för att bevara värdefulla naturområden. Råneälven är ett av få vattendrag med en relativt stabil vildlaxstam och hyser flera naturtyper […]

Rulla till toppen