Månad: oktober 2019

Strategidag i Fjärås Bräcka

Jakobi Sustainability AB har besökt naturum Fjärås Bräcka för vår årliga strategidag. Under ledning av Karin Henriksson från Henriksson Verksamhetsutveckling AB diskuterades bland annat företagets fortsatta utveckling och vilka mål och visioner vi ska arbeta efter. Det blev en trevlig dag i den inspirerande höstmiljön som omgav naturum. Nedan följer ett antal bilder från dagen. […]

Behöver ditt projekt inventering av rovfågel?

Nu är det hög tid att börja planera för inventering av örnar. Inventering bör genomföras i februari-mars och vi planerar nu vårvinterns uppdrag. Kungsörn och havsörn är båda känsliga för exploatering där deras häckmiljöer, som vanligen utgörs av grövre tallar, kan komma att försvinna. Även höga objekt som vindkraftverk, höga master och ledningar kan påverka […]

Besök hos vår fadderhäst

I helgen var Magnus Lundström från Jakobi Sustainability AB på Nordens Ark och besökte bland annat Przewalskis vildhäst som vi är stolta faddrar åt! Przewalskis vildhäst hör hemma i Mongoliet men har varit utdöd i det vilda i ca 30 år. Tack vare återintroducering finns nu åter vilda populationer i området. Läs mer om Przewalskis […]

Rulla till toppen