Månad: juni 2020

Byggplatsuppföljare Miljö sökes!

Nu finns en ledig heltidstjänst som byggplatsuppföljare (BPU) på Jakobi. Tjänsten innebär främst arbete med övergripande miljöstöd i anläggningsprojekt som BPU Miljö eller Miljöspecialist i planeringsskedet. I nuläget främst inom uppdrag mot Trafikverket där vi har ramavtal. Det innebär att du ansvarar för att uppsatta mål hålls och att projektet överlämnas till beställaren enligt kontrakt. […]

Välkommen Vilhelm!

Vi har i juni anställt ännu en biolog med inriktning på vattenekologi och välkomnar Vilhelm Moran till vårt team! Vilhelm har en mastersexamen i naturvårdsbiologi där han fördjupat sig i marin och limnisk biologi. Han har bred kunskap om ekologi och samspel i akvatiska miljöer. Med ett stort intresse för surfing, dykning och fiske tillbringar […]

Projektassistent sökes!

Vår verksamhet växer och vi är i behov av en effektiv och noggrann projektassistent. För att avlasta projektledare/uppdragsledare söker vi dig som vill assistera och bistå med uppgifter både högt och lågt och arbeta med både manuella och digitala processer.  Exempel på arbetsuppgifter är att bistå i projektadministration, enklare redovisning och budgetarbete, personaladministration samt stöd […]

Täktverksamhet + biologisk mångfald = sant?

Vi publicerar nu en annons tillsammans med Onsala Biokonsult i branschtidningen för bergmaterialindustri – Stenkoll. Bergtäkter kan innebära stora ingrepp i miljön men kan också skapa viktiga livsmiljöer för fåglar, insekter, kräldjur och växter. Täktverksamhet kan alltså gå hand i hand med biologisk mångfald om det finns en medvetenhet, kunskap och engagemang. Vi och vår […]

Rulla till toppen