Månad: januari 2020

Hög tid att beställa NVI och artinventeringar!

Snart är vi redan inne i februari och vips så är våren och sommaren här! För att kunna planera en effektiv fältsommar tar vi med fördel emot beställningar på naturvärdesinventeringar (NVI) och artspecifika inventeringar redan nu. De flesta fågelarter, groddjur och kräldjur inventeras under vår och försommar. Tidpunkten varierar i landet, generellt är säsongen senare […]

Vad är ekosystemtjänster och varför behöver vi dem?

Nu är vi inne i 2020-talet och Jakobi Sustainability AB arbetar vidare med att hjälpa våra kunder att skapa mer ekologiskt hållbara projekt med god miljöhänsyn. Vi har bland annat god kompetens och erfarenhet i att bedöma och beräkna ekosystemtjänster. Att ta vara på naturens resurser och dess tjänster blir viktigare för varje år som […]

Gå till toppen