Månad: november 2021

Försämrat skydd för fåglar – konsulter reagerar på statlig utredning

Fyra miljökonsultföretag reagerar på statlig utredning omartskyddsförordningen i ett gemensamt remissvar. ”Det förslag som är lagt innebär en sänkning av de svenska ambitionerna samtidigt som vi står inför den största artutrotningen i mänsklighetens historia” säger företrädarna för konsultbolagen. I slutet av oktober skickade konsultföretagen Calluna AB, EkologigruppenAB, Jakobi Sustainability AB och Naturcentrum AB in ettgemensamt […]

Rulla till toppen