Månad: april 2021

Vårt ledningssystem har blivit certifierat!

Jakobi har nu ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö)! Efter ett intensivt arbete det senaste halvåret har vi nu genomgått certifieringsrevision och vårt system har blivit certifierat av Qvalify. Certifieringen är dels ett kvitto på att vi är duktiga på miljö- och kvalitetsledningssystem, vi erbjuder våra kunder denna […]

Rulla till toppen