Månad: oktober 2020

Kalibreringskurs i biotopkartering

Förra veckan var tre av våra biologer i Jönköping för att fräscha upp och förnya våra kunskaper i biotopkartering av vattendrag. Det var en lyckad och givande kurs på tre dagar med Streams & lakes consulting AB . En av höjdpunkterna var att få se lekande öring i Lillåns dalgång. Se filmklipp på vår instagram! […]

Riskerar ert projekt att påverka örn och tjäder?

Höga objekt som vindkraftverk, höga master och ledningar utgör en kollisionsrisk för stora fåglar. I skogsmark är det framförallt örn och tjäder som är mest utsatta. Fåglar som flyger på ledningar eller vindkraftverk kan skadas allvarligt eller avlida. Dessutom kan exploatering i närheten av revir och spelplatser störa så mycket att häckningsframgången påverkas negativt. Dessa […]

Rulla till toppen