Tillstånd och MKB

Vid planering och byggande ställs allt högre krav på miljöskyddsåtgärder och frivillig miljöanpassning. Jakobi utför miljösamordning, upprättar dispens- och tillståndsansökningar, samrådshandlingar, MKB, anmälningar, kontrollprogram och andra dokument som efterfrågas under planeringsprocessen. Vi utför även ekosystemtjänstanalyser, naturmiljöinventeringar och klimatkalkyler som behövs för miljöanpassning av samhällsbyggnadsprojekt.

Teknikansvarig: Marie Jakobi, marie.jakobi@jakobiab.se, tel 070-345 26 09

Ett urval av referensuppdrag vi har utfört inom detta område:

  • Samrådsunderlag för cirka 19 mil lång 400 kV kraftledning i Norrbottens län. Utfört 2019-2020.

  • MKB för tillståndsansökan för bro och tunnel i Gamlestaden i Göteborg stad inklusive samrådshandling. Utfört 2014-2016.

  • Miljösamordning samt upprättande av MKB och samrådshandlingar för GC-väg i Kungälvs kommun. Utfört 2014-2016.

  • Miljösamordning samt upprättande av MKB och samrådshandlingar för två GC-vägar genom Halmstads, Falkenbergs och Varbergs kommuner (Kattegattleden). Utfört 2014-2016 åt trafikverket.

  • MKB för etablering av bostadsområdet Kvarnhöjden, Stenungsunds kommun. Utfört 2014-2016.
  • MKB för etablering av småindustriområde och shoppingcentra, Jörlanda Berg 1:60, Stenungsunds kommun. Utfört 2014-2016.

  • MKB och miljösamordning för E20 Tollered-Ingared, Lerums och Alingsås kommuner (Vägplan och förfrågningsunderlag). Miljöansvarig och ansvarig för MKB.  Utfört 2013-2016 åt trafikverket och EQC.

  • MKB för Snipåsvägen, Lerums och Alingsås kommuner. Miljöansvarig och ansvarig för MKB. Utfört 2013-2014.

  • Miljöuppföljningsprogram för GC-väg längs väg 610 Steninge och Stensjö i Halmstads och Falkenbergs kommuner samt längs väg 735 (Stranninge-Morup) i Falkenbergs kommun. Utfört 2015 åt trafikverket och EQC.

  • Kontroll- och miljöuppföljningsprogram för Snipåsvägen i Lerums och Alingsås kommuner. Utfört 2014 åt trafikverket och EQC.
Rulla till toppen