Handböcker och faktablad

Vi utför olika typer av informationsskrifter för spridning av information om natur och miljö, till exempel handböcker, handledningar, faktablad och planscher.

Teknikansvarig:
Marie Jakobi, marie.jakobi@jakobiab.se, tel 070-345 26 09

Ett urval av referensuppdrag vi har utfört inom detta område:

  • Temablad SKAPA till Trafikverket, titel ”Miljöanpassning av genomsiktliga skärmar för fåglar”. 2013.

  • Broschyren ”Effektiv utformning av ekodukter och faunabroar”. Trafikverket rapport 2011:259. 2011-2012
  • Broschyr om hur man bör utforma ekodukter och viltbroar, målgrupp projektledare i region Stockholm. Uppdragsgivare Trafikverket, vid Calluna 2011-2012.

  • Två handledningar med rekommenderat arbetssätt för att ta fram projektmål och driftområdesmål för natur- och kulturmiljö i MKB och vägplanering. VV Publ 2009:51 beskriver arbete med projektmål och analys av landskapet för MKB i alla skeden och den andra publikationen för drift och underhåll för väg. Vid Atkins Sverige AB, 2007-2009

  • Vilda djur och infrastruktur på uppdrag av Vägverket. Utfördes på Ramböll Sverige AB, 2004-2005

  • Plansch med växter som förekommer i olika naturtyper i artrika vägkanter.

Rulla till toppen