Månad: december 2020

2020 med Jakobi Sustainability AB

Det har varit ett annorlunda år för de flesta. För många företag har det varit ett tufft år och vi är därför glada att vi har haft en bra beläggning och kunnat utöka vårat team! Vilhelm Moran är vår nya vattenekolog som arbetat intensivt med biotopkartering av vattendrag under sommar och höst. Sarah Loukkola har […]

Stenmurar – En bildserie

De allra flesta stenmurarna i dagens odlingslandskap är anlagda under 1800-talets andra hälft. Då rensades många åkrar från stenar och odlingsrösen som sedan gav lättillgängligt byggnadsmaterial för att markera gränser och hålla ute kreatur från grödor. Stenmurar har ofta höga naturvärden och är en viktig funktion i ekosystemet genom den variation de skapar i jordbrukslandskapet. […]

Mossa eller lav?

Så här i adventstid är det många som tagit fram sina ljusstakar. I affärerna säljs ”mossa” av olika slag för att ha i ljusstakarna. Ibland är det mossa men många gånger är det lavar som säljs. Laven, till skillnad från mossan som är en växt, tillhör svampriket och har skapat symbios med grönalger och cyanobakterier. […]

Rulla till toppen