Månad: december 2021

Nya kontor i Umeå och Luleå

Nu öppnar vi nya kontor i både Umeå och Luleå! Jakobi Sustainability AB ser ett stort behov av miljötjänster i norr och möter upp den nya efterfrågan. Vi har nyligen anställt personal men behöver ytterligare förstärkning till kontoren i Umeå, Luleå men även till vårt kontor i Kalmar. Kontakta oss om du är intresserad! Umeå […]

Pulsen: en levande stadsdel

Jakobi har under 2021 arbetat tillsammans med 02 Landskap och KUB Arkitekter i en tävling, utlyst av Borås stad i samarbete med Pulsen fastigheter. Målet är att skapa en levande stadsdel som kan knyta ihop resten av Borås med ett nytt ”Digitalt Distrikt” som centreras kring Fastigheten PULSEN som ligger i centrala Borås, intill väg […]

Vi söker en Miljöspecialist

Jakobi är specialister inom naturvård och miljösäkring av samhällsbyggnadsprojekt. Vi gör naturvärdesinventeringar, fördjupade artinventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), ekosystemutredningar, tillståndsprövningar samt utredningar om rekreation och friluftsliv. Vi vägleder våra kunder igenom planerings- och tillståndsprocesser och hittar smidiga lösningar. Läs mer på www.jakobiab.se Vill du jobba med att förbättra ekosystemet? Att vi har en tydlig tillväxtplan innebär att […]

Rulla till toppen