Månad: mars 2019

Nya medarbetare sökes!

Jakobi är specialister inom naturvård och tillståndsprövningar inom miljö. Vi gör tillståndsprövningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), naturvärdesinventeringar, fördjupade artinventeringar, ekosystemutredningar med mera för de flesta typer av projekt. Vi vägleder våra kunder igenom planerings- och tillståndsprocesser och löser knäckfrågor som kommer upp på vägen. Vår vision är hög biologisk mångfald, motståndskraftiga ekosystem och ett hållbart, fossilfritt […]

Rulla till toppen