Månad: mars 2019

Ny medarbetare!

Vi välkomnar vår nya medarbetare Liza Andersson! Liza kommer att arbeta med naturvärdesinventering enligt SIS standard samt utformning av groddjurspassager, underlag till tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar för byggprojekt. Liza har god kännedom om kärlväxter och kryptogamer.

Rulla till toppen