Månad: mars 2021

Internationellt standardiseringsarbete inom biologisk mångfald

I år har Jakobi Sustainability AB gått med i ytterligare en SIS-kommitté (Svenska Institutet för Standarder). Vi är sedan 2019 med i den Svenska tekniska kommittén som tagit fram och utvecklar standarden för naturvärdesinventeringar. Nu är vi även med i SIS/TK 623 för Biologisk mångfald som kommer att delta internationellt i ISO (International Organization for […]

Ny dom från EU ger arter ett starkare skydd i Sverige

Förra veckan kom en ny dom från EU-domstolen gällande hur Artskyddsförordningen ska tolkas. Bakgrunden är att miljöorganisationer överklagat en avverkningsanmälan av ett skogsområde i Västsverige till mark- och miljödomstolen. Överklagan gällde att det i den avverkningsanmälda skogen förekommer arter skyddade enligt Artskyddsförordningen som kommer att ta skada av att skogen avverkas.  Artskyddsförordningen omfattar en rad […]

Flodpärlmusslor och ny sida om vattenmiljö

Flodpärlmusslan är en sötvattensart som förekommer i rinnande vatten. För sin reproduktion är den beroende av sin värdfisk öringen (eller i vissa fall andra laxfiskarter). En flodpärlmussla kan producera miljontals mussellarver som den släpper ut i vattenmassan varav endast ett fåtal lyckas sätta sig fast på en örings gälar. Där lever larverna som relativt harmlösa parasiter tills de släpper taget för att börja sina liv som bottenlevande filtrerare.  […]

Rulla till toppen