Internationellt standardiseringsarbete inom biologisk mångfald

I år har Jakobi Sustainability AB gått med i ytterligare en SIS-kommitté (Svenska Institutet för Standarder). Vi är sedan 2019 med i den Svenska tekniska kommittén som tagit fram och utvecklar standarden för naturvärdesinventeringar.

Nu är vi även med i SIS/TK 623 för Biologisk mångfald som kommer att delta internationellt i ISO (International Organization for Standardization) inom området biologisk mångfald – ISO/TC 331 Biodiversity.

Syftet med den nya internationella kommittén är att skapa globala standarder för arbetet med biologisk mångfald och att länder emellan får en gemensam syn på begreppet. 

Det internationella arbetet kommer förhoppningsvis att leda till en mängd olika standarder som kommer att göra arbetet med kartläggning, uppföljning och åtgärder för biologisk mångfald tydligare, effektivare och lättare att jämföra mellan olika länder. Exempelvis finns förslag på att ta fram standarder och publikationer inom områden som terminologi, principer och ramverk, studier av särskilda ekosystem, insamling och utbyte av data.

Både företag och ideella organisationer är välkomna att delta i den svenska kommittén (SIS/TK 623) som i sin tur är med i den internationella kommittén (ISO/TC 331). Där kommer förslag på standarder och andra fördjupande arbeten att röstas fram och olika arbetsgrupper får i uppdrag att arbeta vidare och utveckla dessa. Det är sedan valfritt för varje deltagare (företag/organisation) att delta aktivt eller passivt som observatör i en arbetsgrupp.

Vi tycker detta låter som ett mycket intressant uppdrag och har valt att gå med för att kunna följa, men också ha möjligheten att påverka, kommande internationella standarder inom biologisk mångfald.

Vill du veta mer kan du läsa på hemsidan för SIS/TK 623 för Biologisk mångfald.

Internationellt standardiseringsarbete inom biologisk mångfald
Rulla till toppen