Vårt ledningssystem har blivit certifierat!

Jakobi har nu ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö)! Efter ett intensivt arbete det senaste halvåret har vi nu genomgått certifieringsrevision och vårt system har blivit certifierat av Qvalify.

Certifieringen är dels ett kvitto på att vi är duktiga på miljö- och kvalitetsledningssystem, vi erbjuder våra kunder denna tjänst och är därför väldigt stolta över att vi har kompetenta medarbetare som kan ledningssystem. Ett certifierat ledningssystem medför även en ökad tydlighet i organisationen internt och är ett viktigt stöd för våra medarbetare i det dagliga arbetet. Det gör oss även konkurrenskraftiga och är ett krav i flera upphandlingar.

Är ni intresserade av att införa ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO-standarderna för kvalitet, miljö eller arbetsmiljö, men saknar tiden eller kompetensen för att nå fram till en certifiering? Kontakta oss så hjälper vi er gärna, läs mer om våra tjänster här.

Vårt ledningssystem har blivit certifierat!
Rulla till toppen