Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

2tree-nature-forest-branch-silhouette-cold-1180528-pxhere.com

Ett systematiskt arbetssätt kan leda till både ökad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöprestanda, och till ökad lönsamhet. Jakobi Sustainability AB har en bred kompetens inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och vi tillhandahåller tjänster för framtagande och implementering för ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vi kan även hjälpa till med strategisk rådgivning för kvalitet, miljö och hållbarhet samt som miljöchef/miljösamordnare i organisationer eller i projekt. Vi kan även stötta er verksamhet med framtagande av laglistor och lagbevakning för att säkerställa att ni uppfyller lagkrav.

Ett urval av referensuppdrag vi har utfört inom detta område:

  • HMSK-stöd: Avvikelsehantering och verksamhetsstöd i ENIA-systemet, löpande lagbevakning i Notisum, sammanställning av ny lagstiftning samt framtagande av statistik och material inför styrelsemöten för en kund inom energibranschen.

  • Interna revisioner: Resurs inför samt medverkande vid interna miljörevisioner enligt ISO 14001 för en kund inom energibranschen.

  • Utbildning inom KMA: Utbildningsledare för halvdagsutbildning inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001, 14001 och 45001 för en kund som bedriver specialtransporter.

  • Lagbevakning: Ansvarig för bevakning av förändringar i lagstiftningen samt uppdatering av laglistor för miljö och arbetsmiljö. Internt för Pöyry Sweden AB samt för flera mindre energibolag.

Kontaktperson: Sarah Loukkola 073-822 23 20, sarah.loukkola@jakobiab.se

Rulla till toppen