Den mindre vattensalamandern

Den mindre vattensalamandern är tillsammans med den större vattensalamandern de två enda svansförsedda groddjuren i Sverige. På våren i april-maj vandrar den mindre vattensalamandern från sina vintergömslen till lekvattnen för att fortplanta sig. Deras lekvatten kan utgöras av alltifrån permanenta dammar till tillfälliga gölar. Däri lägger honan äggen en och en fastklistrade på vattenvegetation. Kläckningen sker efter 2-5 veckor beroende på temperaturförhållandena i lekvattnet. Salamanderlarverna som kläckts ur äggen lever i vattnet där de andas via gälar ända fram till augusti-september då de färdigutvecklas till vuxna individer och går upp på land. Ibland övervintrar dock larverna en vinter i vattnet innan de är redo för denna förändring.

Jakobi Sustainability AB är i full fart med vårens groddjursinventeringar där vi förutom vattensalamandrar inventerar stjärtlösa groddjur som t.ex. åkergroda, långbensgroda och strandpadda!

Hane i lekdräkt
Hona
Den mindre vattensalamandern
Rulla till toppen