Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Den 22 maj infaller biologiska mångfaldens dag för att uppmärksamma vikten av artrikedom för att våra ekosystem ska vara välmående och välfungerande. En stor variation av arter och organismer gör ekosystemen motståndskraftiga mot hot som förändrat klimat, sjukdomar, stormar, bränder med mera. Det bidrar också med ekosystemtjänster som mat, medicin, rekreation och råvaror. Tar vi inte hand om miljön så tar vi inte heller hand om oss själva. Runt om i landet ordnas aktiviteter för både vuxna och barn, gå in och läs mer på https://www.biomfdag.se/.

Utöver vårt dagliga arbete med miljö- och naturvårdsfrågor stöttar vi Nordens Ark med att bevara hotade djurarter och vi är fadder till Przewalskis vildhäst. Tack vare bevarandeåtgärder håller de nu åter håller Mongoliets slätter öppna och hjälper i sin tur andra arter som är beroende av slättens gräsmarker.

Biologiska mångfaldens dag 22 maj
Rulla till toppen