Välkommen Ida!

I sommar har vi förstärkt vårt team i fält och välkomnar Ida Johansson till Jakobi!

Ida har just avslutat ett kandidatprogram i biologi med inriktning naturvård och artmångfald. Ida har ett stort naturintresse och svampar tycker hon är särskilt spännande. Hon har bland annat läst två kurser i mykologi och har som examensprojekt tagit fram ett provtagningsschema för en populationsgenetisk studie av violgubbe som senare ska utföras av ArtDatabanken och Uppsala universitet. 

Hos Jakobi kommer Ida att jobba med naturvärdesinventeringar och andra fördjupade artinventeringar. 

Ida Johansson
Välkommen Ida!
Rulla till toppen