Månad: mars 2022

Vattenverksamhet

När det ska byggas och grävas i vattendrag är det viktigt att dokumentera de biologiska värdena i vattendraget och i närområdet för att undvika att djur- och växtliv skadas i onödan, och föreslå försiktighetsåtgärder för att minska negativ påverkan vid anläggandet. Nu när snön försvunnit är Jakobi i fält och dokumenterar vattendrag vilket används för […]

Flodpärlmusslan

Flodpärlmusslan är välkamouflerad bland block och sten, en doldis som kan bli upp mot 280 år gammal! Den behöver rena klara vatten utan vandringshinder i närheten av lekområden för öring och lax, och är indikatorart för friska vattendrag. Vid de flesta projekt som påverkar miljön i vattendrag måste riktade inventeringar göras för att säkerställa att […]

Rulla till toppen