Vattenverksamhet

När det ska byggas och grävas i vattendrag är det viktigt att dokumentera de biologiska värdena i vattendraget och i närområdet för att undvika att djur- och växtliv skadas i onödan, och föreslå försiktighetsåtgärder för att minska negativ påverkan vid anläggandet. Nu när snön försvunnit är Jakobi i fält och dokumenterar vattendrag vilket används för att ta fram anmälan om vattenverksamhet.

Vattenverksamhet
Rulla till toppen