Flodpärlmusslan

Flodpärlmusslan är välkamouflerad bland block och sten, en doldis som kan bli upp mot 280 år gammal! Den behöver rena klara vatten utan vandringshinder i närheten av lekområden för öring och lax, och är indikatorart för friska vattendrag. Vid de flesta projekt som påverkar miljön i vattendrag måste riktade inventeringar göras för att säkerställa att flodpärlmusslor inte skadas. Mindre vattendrag inventeras med vattenkikare, större vattendrag med snorkling (om det inte är alltför djupt, då behövs SCUBA). Vill man vara riktigt säker analyseras eDNA. Jakobis biologer kan erbjuda alla metoderna, förutom SCUBA

Flodpärlmusslan
Rulla till toppen