Miljöbedömningar

Arbetet med den nationella planen för omprövning av vattenkraft är i full gång! Jakobi deltar i processen med att utarbeta miljöbedömningar för mindre kraftverk, så att fisken ska kunna vandra upp och ner längs vattendragen.

Miljöbedömningar
Rulla till toppen