Biotopkarteing

När solen skiner från en klarblå himmel och en lätt bris håller myggen borta är det riktigt kul att inventera vattendrag. Här gör vi biotopkarteing och naturvärdesinventering på samma gång, och funderar samtidigt på om naturvärden nedströms planerad verksamhet riskerar att påverkas under anläggningsfasen och driftsfasen och vilka försiktighetsåtgärder som kommer att behövas.

Biotopkarteing
Rulla till toppen