Månad: februari 2022

Miljöbedömningar

Arbetet med den nationella planen för omprövning av vattenkraft är i full gång! Jakobi deltar i processen med att utarbeta miljöbedömningar för mindre kraftverk, så att fisken ska kunna vandra upp och ner längs vattendragen.

Fältsäsongen drar igång.

Snart knackar våren på dörren. Då vaknar groddjuren upp ur sin vinterdvala för att leka. Så nu drar fältsäsongen igång för våra groddjursinventerare. Inventeringar av groddjurshabitat och groddjur har blivit en viktig del av artskyddsutredningar. Och måste göras när det är vår i luften.

Rulla till toppen