Flodpärlmusslor och ny sida om vattenmiljö

Flodpärlmusslan är en sötvattensart som förekommer i rinnande vatten. För sin reproduktion är den beroende av sin värdfisk öringen (eller i vissa fall andra laxfiskarter). En flodpärlmussla kan producera miljontals mussellarver som den släpper ut i vattenmassan varav endast ett fåtal lyckas sätta sig fast på en örings gälar. Där lever larverna som relativt harmlösa parasiter tills de släpper taget för att börja sina liv som bottenlevande filtrerare. 

Sverige är ett av de länder som har allra flest populationer av denna art. En kraftig minskning har dock pågått under de senaste 100 åren och flodpärlmusslan är nu starkt hotad. Vid exploatering krävs ofta ett stort hänsynstagande till denna art.  

På Jakobi Sustainability AB erbjuder vi både inventering av flodpärlmussla och kartering av dess livsmiljöer. 

Läs mer om våra tjänster kopplade till vattenmiljöer här!

Flodpärlmusslor och öring som observerades under fjolårets biotopkarteringar i Norrbotten.

Flodpärlmusslor och ny sida om vattenmiljö
Rulla till toppen