Örnsäsongen är här!

Den här veckan har vi påbörjat säsongens örninventeringar. Det är vid denna tid de börjar bilda par inför häckning och kan observeras spelflyga (luftakrobatik i par).

Som vi berättat i tidigare inlägg kan höga objekt som vindkraftverk, höga master och ledningar utgöra en kollisionsrisk för stora fåglar. Kungsörn och havsörn är skyddade enligt artskyddsförordningen och är båda känsliga för exploatering som kan störa eller förstöra deras häckmiljöer.

Det är därför viktigt att i ett tidigt planeringsskede ta reda på om känsliga fåglar som örnar häckar och rör sig mycket i området där höga objekt planeras så att projektet kan anpassas eller byta lokalisering.

I år har vi förstärkt vårt team i fält med Mikael Hake som kommer att stötta oss i olika fågelinventeringar under säsongen. Mikael är docent i naturvårdsbiologi och har forskat och arbetat med olika fågelinventeringar sedan 80-talet. Välkommen till Jakobi!

Mikael Hake
Örnsäsongen är här!
Rulla till toppen