Beställ fältinventeringar inför 2021 nu!

God fortsättning! Nu är alla på Jakobi igång igen efter julledigheten.

Vi vill passa på att påminna om att beställa fältinventeringar inför 2021. Under vårmånaderna brukar det fylla på snabbt med uppdrag inför fältsäsongen, så fundera på vilka inventeringar ert projekt kräver för att säkerställa att det blir gjort i tid. Dessutom kan många artspecifika inventeringar bara göras under en kort period.

Nedan följer en lista på när olika inventeringar kan utföras. Andra arter kan ha andra perioder som är lämpligast för inventering men dessa är de som oftast utförs i samband med nyexploatering och infrastrukturprojekt.

Januari-december (isfria förhållanden): Biotopkartering av vattendrag

Februari-mars: Örnar

Februari-april: Ugglor

Mars-april: Hackspettar

Mars-april: Tjäder- och orrspel

April-maj: Groddjur

April-juli: Kräldjur (ormar och ödlor)

April-Juni: Övriga häckfågelinventeringar

April-Oktober/november (snöfria förhållanden): Naturvärdesinventeringar (NVI)*

Maj-augusti: Insekter och ängsflora

Maj-oktober: Invasiva kärlväxter

September-oktober: Hasselmus

April-oktober: Fladdermöss

*Värt att tänka på är att vid en NVI kan det framkomma att fördjupade artinventeringar kan behövas för att säkerställa artvärde, därför är det bra om NVI utförs i ett tidigt skede i projektet.

Skicka er förfrågan till magnus.lundstrom@jakobiab.se

Liza och Mathias i fält.

Beställ fältinventeringar inför 2021 nu!
Rulla till toppen