2020 med Jakobi Sustainability AB

Det har varit ett annorlunda år för de flesta. För många företag har det varit ett tufft år och vi är därför glada att vi har haft en bra beläggning och kunnat utöka vårat team!

Vilhelm Moran är vår nya vattenekolog som arbetat intensivt med biotopkartering av vattendrag under sommar och höst. Sarah Loukkola har kompletterat vår kompetens i MKB och har tagit över ansvaret för vårt ledningssystem. Marlin Rasouki är vår välbehövliga projektassistent och administratör. Mer om våra medarbetare kan ni läsa här!

Vad har vi sysselsatt oss med under året då? Det har varit en rolig blandning av olika infrastrukturprojekt från norr till söder inom väg- och elnät, arbete inför nya detaljplaner och andra nybyggnadsprojekt. Där har vi bidragit med alltifrån planbeskrivningar, MKB, samråd och byggplatsuppföljning till naturvärdesinventeringar, artskyddsutredningar, fördjupade artinventeringar samt biotopkartering av vattendrag. Vi har även börjat undervisa i GIS på Högskolan i Halmstad. Nedan följer en bildserie med fältuppdrag från året som gått.

Vi blickar förväntansfullt mot 2021 med nya spännande uppdrag och under våren kommer vi att certifiera oss enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Vi fortsätter även vårt fadderskap hos Nordens Ark för przewalskis vildhäst.

God jul och gott nytt år från oss på Jakobi Sustainability AB!

Kungsörnspaning i Småland. Februari 2020.

Skoter var ny fältutrustning för oss i mars. Användes för att ta oss till bra utsiktsplatser för örnskådning i Norrbotten. Liza kör. 

April är groddjurens parningstid! Vanlig groda och padda. Mölndals kommun.

Bäverdämme vid Råneälven i  Gällivare kommun.

Vilhelm i Norrbottens vilda vatten.

Studiebesök i Vasikkavuoma. Europas största slåttermyr!

Sagolik svämskog med grova aspar. Jokkmokks kommun.

Rovfågelspaning med vackra vyer. Gällivare kommun.

Det lider mot höst. Regnbåge över Kalixälven i september. Överkalix kommun.

Besök i bergtäkt i september. Skåne.

Vägarbete i september. Trosa kommun i Södermanland.

Inventering i Östersjöns skärgård i oktober. Norrtälje kommun.

2020 med Jakobi Sustainability AB
Rulla till toppen