Medarbetare

Marie Jakobi (VD)
Marie är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik från Luleå tekniska universitet, med fördjupning inom ekologi och biologi. På Jakobi arbetar Marie med uppdragsledning, miljökonsekvensbeskrivningar, miljösäkring, utformning av viltpassager med mera. Marie har över 20 års erfarenhet av arbete med miljöfrågor i samhällsbyggnadsprojekt t ex stora kraftledningsprojekt, större och mindre väg- och järnvägsprojekt, detaljplaner, vindkraft och nationella infrastrukturplaner.


Marie är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

marie.jakobi@jakobiab.se
Telefon: 070 – 345 26 09

Kristina Kvamme
Kristina är seniorkonsult med lång erfarenhet av tillämpning av artskyddsförordningen samt strandskydd och upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar. Kristina undervisar också gärna inom både strandskydd och artskydd. Kristina kombinerar sina erfarenheter av tvärvetenskapliga projekt och landskapsekologi i ett nytt utvecklingsprojekt hos oss på Jakobi kallat LEVA-projektet.

Kristina är stationerad i Kalmar och har kunder över hela Sverige.

kristina.kvamme@jakobiab.se

Telefon: 070-25 50 619

Mathias Molau
Mathias är utbildad biolog med masterexamen från Göteborgs universitet och har tidigare jobbat med inventering i Norrbottens fjälltrakter. På Jakobi arbetar Mathias med naturvärdesinventeringar, utformning viltpassager, utredning av värden för rekreation och friluftsliv samt ekosystemtjänster. Mathias har goda kunskaper om kärlväxter och andra naturvårdsarter. Han är också vår ansvariga inom IT och GIS och arbetar mycket med kartframställning och kan hålla kurser i ämnet.

Mathias är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

mathias.molau@jakobiab.se
Telefon: 076 – 024 50 94

Sarah Loukkola
Sarah är utbildad högskoleingenjör inom miljöteknik samt har en masterexamen i miljövetenskap. Hon har erfarenhet av projektledning och handläggning av MKB och tillståndsärenden inom energibranschen. Sarah har även kunskaper inom miljö- och arbetsmiljöledning, lagbevakning och hållbarhetsrapportering och har tidigare erfarenhet av att arbeta med ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

På Jakobi arbetar Sarah med MKB och tillståndsfrågor samt utvecklar vårt ledningssystem.

Sarah är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

sarah.loukkola@jakobiab.se
Telefon: 073 – 822 23 20

Magnus Lundström
Magnus är seniorkonsult med en magisterexamen i både naturvårdsbiologi och miljövetenskap. Magnus har under lång tid arbetat med fågel- och naturvärdesinventeringar och har mer än 15 års erfarenhet av fältarbete.

På Jakobi  arbetar Magnus som teamledare och med naturvärdesinventeringar, viltstråk, kompensationsåtgärder, habitatanalyser samt fördjupade artinventeringar av fåglar och växter. Magnus är en erfaren uppdragsledare och har mycket goda kunskaper inom flora, fauna och ekologi.

Magnus är sedan 2019 styrelseledamot i Birdlife Sverige. Han representerar även Jakobi Sustainability AB i SIS-kommittén för naturvärdesinventering (199000:2014).

Magnus är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

magnus.lundstrom@jakobiab.se
Telefon: 070 – 309 79 86

Otilia Johansson

Otilia är utbildad markvetare i både naturvårdsbiologi och miljövetenskap och har en doktorsexamen från Umeå universitet (fil.dr i markvetenskap med miljöinriktning). Hon doktorerade på lavar.

Otilia har bred erfarenhet av områdesskydd, inventering och miljöfrågor i allmänhet. Otilia har mycket god kännedom om de flesta svenska naturtyperna.

På Jakobi arbetar Otilia med biotopkartering av vattendrag, naturvärdesinventeringar, natur- och miljöutredningar samt tillståndsprocesser av olika slag.

Otilia är stationerad i Piteå och har kunder över hela Sverige.

otilia.johansson@jakobiab.se
Telefon: 031-54 54 57

Marlin Rasouki
Marlin är projektassistent och administratör på Jakobi. Hon ansvarar för redovisning, löner och är företagets skyddsombud.

Marlin är utbildad till administratör och har lång erfarenhet inom administration.

marlin.rasouki@jakobiab.se
Telefon: 072 – 254 54 57 

 

Rulla till toppen