Medarbetare

Marie Jakobi (VD)
Marie är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik från Luleå tekniska universitet, med fördjupning inom ekologi och biologi. På Jakobi arbetar Marie med uppdragsledning, miljökonsekvensbeskrivningar, miljösäkring, utformning av viltpassager med mera. Marie har över 20 års erfarenhet av arbete med miljöfrågor i samhällsbyggnadsprojekt t ex stora kraftledningsprojekt, större och mindre väg- och järnvägsprojekt, detaljplaner, vindkraft och nationella infrastrukturplaner.


Marie är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

marie.jakobi@jakobiab.se
Telefon: 070 – 345 26 09

Liza Andersson
Liza arbetar med naturvärdesinventeringar, fördjupade artinventeringar, kartframställning och miljöutredningar. Liza har examen i biologi och har i 6 år arbetat med fältinventeringar i hela Sverige. Hon har gedigen artkunskap inom landväxter, mossor, lavar och fåglar och erfarenhet av naturvård och naturvårdande skötsel av skog och ängsmark. 

Liza är ansvarig för denna webbplats.

Liza är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

liza.andersson@jakobiab.se
Telefon: 070-25 50 619

Mathias Molau
Mathias är utbildad biolog med masterexamen från Göteborgs universitet och har tidigare jobbat med inventering i Norrbottens fjälltrakter. På Jakobi arbetar Mathias med naturvärdesinventeringar, utformning viltpassager, utredning av värden för rekreation och friluftsliv samt ekosystemtjänster. Mathias har goda kunskaper om kärlväxter och andra naturvårdsarter. Han är också vår ansvariga inom IT och GIS och arbetar mycket med kartframställning och kan hålla kurser i ämnet.

Mathias är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

mathias.molau@jakobiab.se
Telefon: 076 – 024 50 94

Sarah Loukkola
Sarah är utbildad högskoleingenjör inom miljöteknik samt har en masterexamen i miljövetenskap. Hon har erfarenhet av projektledning och handläggning av MKB och tillståndsärenden inom energibranschen. Sarah har även kunskaper inom miljö- och arbetsmiljöledning, lagbevakning och hållbarhetsrapportering och har tidigare erfarenhet av att arbeta med ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

På Jakobi arbetar Sarah med MKB och tillståndsfrågor samt utvecklar vårt ledningssystem.

Sarah är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

sarah.loukkola@jakobiab.se
Telefon: 073 – 822 23 20

Magnus Lundström
Magnus har magisterexamen i både naturvårdsbiologi och miljövetenskap och har tidigare arbetat med flygbildstolkningar och prövning av miljöstöden på Jordbruksverket samt som konsult med fågel- och naturvärdesinventeringar. Han har mer än 15 års erfarenhet av fältarbete.

På Jakobi  arbetar Magnus med naturvärdesinventeringar, viltstråk, kompensationsåtgärder, habitatanalyser samt fördjupade artinventeringar av fåglar och växter. Magnus är en erfaren uppdragsledare och har mycket goda kunskaper inom flora, fauna och ekologi.

Magnus är sedan 2019 styrelseledamot i Birdlife Sverige. Han representerar även Jakobi Sustainability AB i SIS-kommittén för naturvärdesinventering (199000:2014).

Magnus är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

magnus.lundstrom@jakobiab.se
Telefon: 070 – 309 79 86

Karolina ”Lina” Karlsdotter
Karolina är teamledare på Jakobi och arbetar med uppdragsledning och i olika infrastukturprojekt med MKB och olika utredningar.  Karolina är seniorkonsult med ca 10 års erfarenhet och gedigen kunskap inom projektledning, projektkoordinering med inriktning mot MKB för bland annat vindkraft och kraftledningar samt miljö-, säkerhet- och kvalitetsledning för industri- och energibranschen.  

Karolina är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

karolina.karlsdotter@jakobiab.se
Telefon: 070 – 308 18 02

Marlin Rasouki
Marlin är projektassistent och administratör på Jakobi. Hon ansvarar för redovisning, löner och är företagets skyddsombud.

Marlin är utbildad till administratör och har lång erfarenhet inom administration.

marlin.rasouki@jakobiab.se
Telefon: 072 – 254 54 57 

 

Rulla till toppen