Medarbetare

Marie Jakobi (VD)
Marie är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik från Luleå tekniska universitet, med fördjupning inom ekologi och biologi. På Jakobi arbetar Marie med uppdragsledning, miljökonsekvensbeskrivningar, miljösäkring, utformning av viltpassager med mera. Marie har över 20 års erfarenhet av arbete med miljöfrågor i samhällsbyggnadsprojekt t ex stora kraftledningsprojekt, större och mindre väg- och järnvägsprojekt, detaljplaner, vindkraft och nationella infrastrukturplaner.

Marie är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

E-post: marie.jakobi@jakobiab.se
Telefon: 070 – 345 26 09

Jakobi Mathias
Mathias Molau
Mathias är utbildad biolog med masterexamen från Göteborgs universitet och har tidigare jobbat med inventering i Norrbottens fjälltrakter. På Jakobi arbetar Mathias med naturvärdesinventeringar, utformning viltpassager, utredning av värden för rekreation och friluftsliv samt ekosystemtjänster. Mathias har goda kunskaper inom kärlväxter. Han är också vår ansvariga inom IT och GIS och arbetar mycket med kartframställning och kan hålla kurser i ämnet.

Mathias är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

E-post: mathias.molau@jakobiab.se
Telefon: 076 – 024 50 94

Liza Andersson
Liza arbetar med naturvärdesinventeringar, fördjupade artinventeringar, kartframställning och miljöutredningar. Liza har examen i biologi och har i 6 år arbetat med fältinventeringar i hela Sverige. Hon har gedigen artkunskap inom landväxter, mossor, lavar och fåglar och erfarenhet av naturvård och naturvårdande skötsel. Liza har jobbat på Jakobi sen mars 2019.

Liza är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

E-post: liza.andersson@jakobiab.se
Telefon: 070-25 50 619

Personalbild-tillfällig

Karolina ”Lina” Karlsdotter
Karolina är teamledare på Jakobi och arbetar med uppdragsledning och i olika infrastukturprojekt med MKB och olika utredningar.  Karolina är seniorkonsult med ca 10 års erfarenhet och gedigen kunskap inom projektledning, projektkoordinering med inriktning mot MKB för bland annat vindkraft och kraftledningar samt miljö-, säkerhet- och kvalitetsledning för industri- och energibranschen.  

Karolina är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige

E-post: karolina.karlsdotter@jakobiab.se
Telefon: 070 – 308 18 02

Magnus Lundström
Magnus har magisterexamen i både naturvårdsbiologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet och har tidigare arbetat med flygbildstolkningar och prövning av miljöstöden på Jordbruksverket samt som konsult med fågel- och naturvärdesinventeringar. Han har mer än 13 års erfarenhet av fältarbete.

På Jakobi  arbetar Magnus med naturvärdesinventeringar, viltstråk, kompensationsåtgärder, habitatanalyser samt fördjupade artinventeringar av fåglar och växter. Magnus är en erfaren uppdragsledare och har mycket djupa kunskaper inom flora, fauna och ekologi.

Magnus är sedan 2019 styrelseledamot i Birdlife Sverige där han är ansvarig för frågor inom jakt, jordbruk och fjällmiljö. Han representerar även Jakobi Sustainability AB i SIS-kommittén för naturvärdesinventering (199000:2014).

Magnus är stationerad i Göteborg och har kunder över hela Sverige.

E-post: magnus.lundstrom@jakobiab.se
Telefon: 070 – 309 79 86

 

Rulla till toppen