Mossa eller lav?

Så här i adventstid är det många som tagit fram sina ljusstakar. I affärerna säljs ”mossa” av olika slag för att ha i ljusstakarna. Ibland är det mossa men många gånger är det lavar som säljs. Laven, till skillnad från mossan som är en växt, tillhör svampriket och har skapat symbios med grönalger och cyanobakterier. Algerna kan bland annat kan binda kväve ur luften och svampen förser algerna med näringsämnen från regnvatten.

Vanliga lavar som säljs är fönsterlav eller andra arter av renlavar. Fönsterlaven kännetecknas av den kudd-lika formen. Övriga renlavar är mer spretiga i sin form. Förr lades laven mellan glasen i fönster för att binda fukt, därav namnet fönsterlav. Den ljusgrå till vita färgen har bidragit till att dessa lavar felaktigt kallas ”vitmossa”. Vitmossa däremot är ett moss-släkte som huvudsakligen växer i våtmarker och bildar torv. Vitmossor är vanligen gröna till bruna och röda i färgen men bleknar när de torkar.

Lavar och mossor växer långsamt. Om du vill plocka ute, plocka där det finns mycket och ta bara lite. 

Fönsterlav
Bollvitmossa - Inte helt olik fönsterlaven i sin form men är mindre och växer blötare.
Grå renlav
Mossa eller lav?
Rulla till toppen