Vi kan ledningssystem!

Vi har uppdaterat de tjänster vi erbjuder med ytterligare kompetenser. Sarah Loukkola som började hos oss i början av hösten ansvarar för att utveckla vårt ledningssystem på Jakobi och har lång erfarenhet från företag hon tidigare varit anställd hos.

Ett systematiskt arbetssätt kan leda till både ökad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöprestanda, och till ökad lönsamhet. Jakobi Sustainability AB har en bred kompetens inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och vi tillhandahåller tjänster för framtagande och implementering för ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vi kan även hjälpa till med strategisk rådgivning för kvalitet, miljö och hållbarhet samt som miljöchef/miljösamordnare i organisationer eller i projekt. Vi kan även stötta er verksamhet med framtagande av laglistor och lagbevakning för att säkerställa att ni uppfyller lagkrav.

Se fler exempel på vad vi kan erbjuda på vår sida Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi kan ledningssystem!
Rulla till toppen