Vad är ekosystemtjänster och varför behöver vi dem?

Nu är vi inne i 2020-talet och Jakobi Sustainability AB arbetar vidare med att hjälpa våra kunder att skapa mer ekologiskt hållbara projekt med god miljöhänsyn.

Vi har bland annat god kompetens och erfarenhet i att bedöma och beräkna ekosystemtjänster.

Att ta vara på naturens resurser och dess tjänster blir viktigare för varje år som går, för att vi människor ska kunna leva väl måste vi ta hand om de tjänster som naturen ger oss. Det finns många typer av ekosystemtjänster kopplade till natur, men också till jordbruk, kultur och fritid.

Pollination med hjälp av insekter är en av våra viktigaste ekosystemtjänster. Det har visat sig att avkastning i jordbruksmark ökar när en väl etablerad och mångfaldig insektsfauna tar hand om pollination av grödor.

Andra värdefulla ekosystemtjänster är till exempel bostadsnära skogsområden som ger värden för kultur, hälsa och friluftsliv och vackra kultur- och naturlandskap.

Hör av er till oss om ni önskar veta vilka ekosystemtjänster som finns inom ert projekt och vad ni kan göra för att bevara eller främja dessa!

Vad är ekosystemtjänster och varför behöver vi dem?
Rulla till toppen