Välkommen Vilhelm!

Vi har i juni anställt ännu en biolog med inriktning på vattenekologi och välkomnar Vilhelm Moran till vårt team!

Vilhelm har en mastersexamen i naturvårdsbiologi där han fördjupat sig i marin och limnisk biologi.

Han har bred kunskap om ekologi och samspel i akvatiska miljöer. Med ett stort intresse för surfing, dykning och fiske tillbringar Vilhelm helst sin tid runt akvatiska miljöer både på fritiden och professionellt. Han har arbetat med faunaprovtagning och videokartering av marina bottnar och studerat konkurrenssituationen mellan bäckröding och öring i svenska vattendrag.

Vid Jakobi Sustainability AB kommer Vilhelm att arbeta med biotopkarteringar, statusbedömning av vattenmiljöer, bottenfaunaundersökningar, provtagningar av olika slag, elfiskeundersökningar, nätprovfisken, konnektivitetsfrågor, konsekvensbedömningar och liknande uppdrag i vattenmiljöer.

Välkommen Vilhelm!
Rulla till toppen