Täktverksamhet + biologisk mångfald = sant?

Vi publicerar nu en annons tillsammans med Onsala Biokonsult i branschtidningen för bergmaterialindustri – Stenkoll.

Bergtäkter kan innebära stora ingrepp i miljön men kan också skapa viktiga livsmiljöer för fåglar, insekter, kräldjur och växter. Täktverksamhet kan alltså gå hand i hand med biologisk mångfald om det finns en medvetenhet, kunskap och engagemang.

Vi och vår samarbetspartner Morgan i Onsala Biokonsult kan hjälpa företag med allt från täktansökningar och MKB till inventeringar och handlingsplaner för biologisk mångfald.

Läs även gärna det föregående numret av Stenkoll (mars 2020) och reportaget om det lyckade projektet i Kålleredstäkten. Där har Swerock, med hjälp av Onsala Biokonsult, gjort en rad insatser för biologisk mångfald och utvecklat höga naturvärden. Projektet har varit så lyckat att det fått ett hedersomnämnande av den europeiska bergmaterialindustrins branschorganisation UEPG i en tävling för hållbar utveckling.

Täktverksamhet + biologisk mångfald = sant?
Rulla till toppen