Behöver ditt projekt inventering av rovfågel?

Nu är det hög tid att börja planera för inventering av örnar. Inventering bör genomföras i februari-mars och vi planerar nu vårvinterns uppdrag. Kungsörn och havsörn är båda känsliga för exploatering där deras häckmiljöer, som vanligen utgörs av grövre tallar, kan komma att försvinna. Även höga objekt som vindkraftverk, höga master och ledningar kan påverka örnarna negativt. En god kännedom om lokal förekomst gör att projektet i ett tidigt planeringsstadium kan anpassas för att minimera eventuella konflikter som i ett senare skede kan leda till förseningar och ökade kostnader.

Jakobi Sustainability AB har en gedigen erfarenhet av rovfågelinventeringar och kan erbjuda kostnadseffektiva och smidiga lösningar där vi även kan presentera nödvändiga konsekvensanalyser, kompensationsåtgärder och dispensansökningar med mera.

Hör av er idag för kostnadsförslag och tidsuppskattning till: jakobi@jakobiab.se

Kungsörn. Foto Jarkko Järvinen (bild beskuren)
Behöver ditt projekt inventering av rovfågel?
Rulla till toppen