Fältdag i Båstad

Jakobi har varit på fältbesök i en bergtäkt som inte längre är aktiv men där massor deponeras. Som guide har vi haft vår samarbetspartner Morgan från Onsala Biokonsult. Vi har diskuterat vilka arter som trivs i dessa miljöer och vad som kan göras för att gynna dem på längre sikt. Blomrika ruderatmarker gynnar insekter och i sin tur fåglar. Strukturer i området ger lämpliga livsmiljöer för sandlevande insekter, backsvalor, kräldjur och rovfåglar. Här följer några bilder från dagen:

Vi hade tur med vädret! 

Området har fyllts med massor i omgångar. 

Rödfibbla. En av ängsväxterna som trivs i den störda miljön.

Sandlevande insekter har gjort hål i en sandbank.

Vallmo

Backsvalor bygger också bo i sandbankar.

En mindre rasbrant som skapar förutsättningar för kräldjur som söker värme och skydd.

En bergtäkt skapar en rad olika miljöer för biologisk mångfald i vatten, sand berg och sten. Så småningom etableras blommande växter och buskage.

Marie och Liza beundrar utsikten.

Fältdag i Båstad
Rulla till toppen