Fellagd vägtrumma

Våra fiskar, vattenlevande småkryp och mindre däggdjur såsom utter har det inte lätt alla gånger. Ungefär varannan kilometer vattendragssträcka utgör en fellagd vägtrumma vandringshinder pga låg vattennivå och hög vattenhastighet i trumman, eller fall vid in- och utlopp. Numera finns det rutiner för hur vägtrummor och vägbroar ska dimensioneras och anläggas så att djuren kan röra sig uppför och nedför vattendragen. Om ni ser en person med vadarbyxor i vägområdet med en måttstav i handen kan det vara en av oss på Jakobi i färd med att utreda hur vandringshindret kan byggas bort på bästa sätt.
Fellagd vägtrumma
Rulla till toppen